Angela Tomaselli - Fragmente din cronici


Pentru Angela Tomaselli pictura este, cel puțin de câțiva ani incoace, un cuprins al rememorărilor. Tablourile ei îngemăneaza un dublu discurs. Unul, energic graficat, pare să constituie suportul narativ sau parabolic al celuilalt, care gliseaza în irizări de culoare de o indicibilă finețe și sensibilitate, aidoma vălurilor într-un fundal de scenă.

Corneliu ANTIM


Deplin stăpână pe mijloacele sale artistice, Angela Tomaselli creează un discurs plastic ale cărui calități majore sunt coerența, diversitatea și o mare mobilitate în receptarea lumii vii. Aceasta, corelată cu biografia proprie, este pentru pictoriță o nesecată sursă de inspirație. Chiar și atunci când apelează la motive desprinse din mitologie, când alege personaje fabuloase ca subiect al desfășurărilor ei narativ-picturale, Angela Tomaselli le actualizează și le integrează cursului vieții. Valențele pitoresc-parodice ale unor motive vechi sunt recuperate printr-o nesfârșită bucurie a narațiunii în registre suprapuse.

Luiza BARCAN


Angela Tomaselli ne propune delicate mistere, a căror profunzime stă tocmai in nedezlegare. L a urma urmelor, ea nu invocă realitatea imediată, ci realitatea interioară a omului, propria noastră realitate, propria ei realitate.

Cornel Radu CONSTANTINESCU


Lumea Angelei Tomaselli, mai ales așa cum o vede în ultimii cincisprezece ani, este un spectacol în care umorul și aspectele caricaturale au un rol important. Personajele hibride, ce derivă dintr-un repertoriu grotesc, amestec între abstracție și figurație, este o lume în care evenimentele se suprapun, unde privitorul își poate recunoaște propria poveste. Este un univers cu mai multe chei de lectură, ce face ca jocul amuzant și dimensiunea dramatică a lucrurilor să coexiste. Ne aflăm în fața unui spectacol viu, avem sentimentul participării la trasarea ultimelor tușe sau jocuri de linii, un spectacol a cărui primă calitate este puterea de atracție.

Maria Magdalena CRIȘAN


Angela Tomaselli păstrează convenția imaginii în plan. Realizează în jocul continuitații traseul pe care conștiința artistică îl are cu problemele lumii contemporane. Lucrările sale se plasează într-un punct de observație, luptă cu fenomenul de distrucție a imaginii pentru a păstra intactă posibilitatea unui dialog cu exteriorul, cu lumea.

Constantin PRUT


Titlurile ciclurilor de lucrări ale Angelei Tomaselli din ultima perioadă – definesc un univers complex, intens subiectiv, în care se împletesc cele doua filoane motivaționale: cel al patrimoniului cultural, disponibil ca sursă de teme si soluții formale, și cel al experienței personale, ambele citite ca o arheologie a subiectului. Ansamblul mitologiilor sale subiective este guvernat de aceeași libertate, provenind din constelații mitice diferite – universul folclorului, mai curând narativ decât plastic, o istorie deja îndepărtată, absorbită de mit, a medievalitații bizantine, în spatele căreia se află, motivând-o, sacralitatea creștină, iar la antipod, actualitatea unui cotidian prezent, lecturat prin deschiderea sa culturală, restrictiv lirică, veselă si nostalgică.

Alexandra TITU

 

Expresie şi rezultat al unor căutări, în varii zone geografice, a elementelor ce conferă personalitate unui spaţiu locuit: patrimoniul cultural. Iar arhitecturile cărora le dă chip Angela Tomaselli - transilvane, pariziene, italiene - sunt asemenea unor medalioane agăţate de cer. Plutind, aparent,  în efemerul zilei, în materialitatea substanţei din care sunt plămădite, şi individualizând spaţiul din care se revendică, sunt grăitor de puternice, solare, într-un dialog perpetuu cu lumea celestă şi, deopotrivă, cu cea telurică. Rar întâlneşti atâta bucurie netrucată într-o temă guvernată de sentimentul recuperării imaginii care zideşte; care defineşte şi îşi cere dreptul la o existenţă eternă. Arhitecturile pictoriţei nu sunt, nici pe departe, împietrite în fiinţa lor risipită pe traiectoria timpului, ci sunt interpretări, în bidimensional - coerente, sintetice, urmând marea lecţie a compoziţiei plastice - a unor forme tridimensionale, recuperate cu o minuţie de strălucit artizan al altor vremuri.

Veronica MARINESCU